Mr IOSO powrócił...


dołącz do zespołu Risk Assurance PwC na płatne praktyki i zabezpiecz swoją karierę jak najszybciej!


APLIKUJ

Zespół Risk Assurance PwC (RAS) wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem. Składa się z kilku obszarów, realizujących zróżnicowane projekty – od wizualizacji danych przez cyberbezpieczeństwo i analizę ryzyka, po audyt procesów. Niektóre funkcje mogą wydawać się niepozorne, jednak praca w tym zespole przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo firm i ich pracowników. Tymczasem w ostatnim czasie klienci PwC coraz częściej zmagają się z trudnościami powodowanymi przez pojawienie się tajemniczej organizacji hacktivistów, posługującej się niewinnym hashtagiem #pranktheworld…

Do którego zespołu chcesz dołączyć?

#cybercrime

#pentest

#lab

#hackthehacker

#audytIT

#bestpractice #optymalizacja #bazadanych


...czytaj więcej
...czytaj więcej

#analizadanych #wizualizacja

#procesybiznesowe

#SQL


#zgodność

#ocenaryzyka #kontrolawewnętrzna #kopalniadiamentów

...czytaj więcej
...czytaj więcej

PrankTheWorld głosi sensownie brzmiącą ideę, że korporacje powinny „odpuścić” i nie traktować swojej pracy tak serio. Początkowo była to niezorganizowana garstka pranksterów, rozsyłająca memy na listy dystrybucyjne, czy publikująca niegroźne biurowe żarty w sieci. Od kiedy pojawił się wśród nich charyzmatyczny lider - niejaki Mr IOSO, ich pomysły stały się jednak bardziej zaawansowane.


Mr IOSO wyniósł zabawę na wyższy poziom „hackując” nie tylko strony www

i systemy IT, ale także procesy wewnętrzne i fizyczne zabezpieczenia. Przebrany za jednego z pracowników wstrzymał produkcję w niewielkiej fabryce miętówek na niemal godzinę powodując chaos organizacyjny i realne straty.Niedawno łupem organizacji padł jeden z konkursów klienckich dużej firmy kosmetycznej na FB. Nagroda główna w postaci sportowego samochodu została odebrana przez jednego z członków PrankTheWorld, a następnie spektakularnie zniszczona.Ostatnia akcja PrankTheWorld pod hasłem ochrony środowiska niemal doprowadziła do wycieku z platformy wiertniczej.Stało się jasne, że żarty się skończyły.

Trwa rekrutacja do zespołu Risk Assurance! Podejmij wyzwanie #RiskSecured i zabezpiecz swoją karierę jak najszybciej. Sprawdź dostępne role i aplikuj już dziś!

#CYBER SECURITY


Wsparcie w projektowaniu, audytowaniu oraz doskonaleniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w obszarze organizacyjnym, systemów informatycznych oraz automatyki przemysłowej.


Zespół RAS Cyber pomaga klientom:


 • przeprowadzić przegląd zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa;
 • zaprojektować i wdrożyć systemy zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. ISO, NIST),
 • przeprowadzić badanie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • zaprojektować, wdrożyć oraz utrzymać centrum monitorowania i reagowania na zagrożenia (SOC)
 • przeprowadzić szkolenia oraz audyty socjotechniczne w obszarze bezpieczeństwa,
 • przeprowadzić testy penetracyjne w celu identyfikacji luk i podatności systemów informatycznych (w tym red team)


Pracując z nimi możesz:


 • poznać międzynarodowe standardy bezpieczeństwa oraz praktyczne ich zastosowanie;
 • nauczyć się projektować i weryfikować zabezpieczenia organizacyjne i techniczne stosowane przez klientów PwC z Polski i zagranicy;
 • poznać bezpieczeństwo od strony wymagań prawnych, oczekiwań biznesowych oraz wdrożeń zabezpieczeń organizacyjno-technologicznych;
 • wspierać realizację testów penetracyjnych oraz audytów socjotechnicznych mających na celu przełamanie zabezpieczeń klientów pod okiem doświadczonych pentesterów (jeśli będziesz tym obszarem zainteresowany);
 • projektować systemy informatyczne odpowiedzialne za monitorowanie lub reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT;
 • mieć szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie pracując przy różnorodnych projektach pod okiem doświadczonych Ekspertów.

APLIKUJ

#AUDYT IT


Zarządzanie Ryzykiem w zakresie procesów, systemów i organizacji obszaru IT.


Zespół AUDYT IT pomaga klientom:


 • prowadzić przeglądy systemów informatycznych i procedur stosowanych w działach IT pod kątem ryzyka i zgodności z dobrymi praktykami;
 • weryfikować bezpieczeństwo systemów informatycznych i przetwarzanych informacji;
 • oceniać dojrzałość i efektywność procesów IT oraz organizacji obszaru IT.


Pracując z nimi możesz nauczyć się:


 • specjalistycznej wiedzy z zakresu identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem informatycznym dla największych klientów w Polsce i zagranicą;
 • umiejętności z szerokiego zakresu, od audytu i zarządzania ryzykiem IT po biznesowe doradztwo operacyjne.

APLIKUJ


#DATA ANALYTICS


Zarządzanie Ryzykiem w projektach związanych z analizą danych oraz ich wizualizacją.


Zespół DATA pomaga klientom:


 • tworzyć produkty analityczne;
 • skupić się wokół szeroko rozumianej analizy i wizualizacji danych.


Pracując z nimi możesz nauczyć się:


 • pracy w ramach różnorodnych i wymagających nieszablonowego myślenia projektach m.in. z obszaru analityki dużych zbiorów danych finansowo-księgowych, budowania innowacyjnych aplikacji do wizualizacji oraz optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu technologii PwC ProcessIntelligence;
 • bez problemu poszerzysz swoje horyzonty, zdobywając wiedzę z zakresu technologii wykorzystywanych w Data Science (np. SQL, R, Python, Qlik Sense, Qlik View, Power BI, Alteryx, Azure, UIPath).

APLIKUJ


#COMPLIANCE


Zarządzanie Ryzykiem i Audyt Wewnętrzny w sektorze niefinansowym oraz Zarządzanie Ryzykiem w sektorze finansowym.


Zespół Compliance pomaga klientom:


 • zapewniać zgodność działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji;
 • minimalizować ryzyko braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardami postępowania.


Pracując z nimi możesz nauczyć się:


 • profesjonalnego spojrzenia na działy kontroli wewnętrznej u klientów;
 • weryfikować poprawność realizacji procesów;
 • analizować zakres ochrony informacji poufnych;
 • tworzyć i opiniować regulacje wewnętrzne u klientów;
 • jak działają firmy z różnych branż i sektorów gospodarki, od sektora FMCG i znanych amerykańskich brandów po sektor energetyczny i wydobywczy (w tym górnictwo, paliwa i gaz) oraz media i rozrywkę: branżę filmową, stacje telewizyjne i radiowe, a także banki i instytucje finansowe.

APLIKUJ